จีน Dasheen Milk Shake Eddoes ผลิตและโรงงาน |น้องชวงกัง

Dasheen มิลค์เชค Eddoes