บุก

  • บุก

    บุก

    Konjac เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ผลิตทางตอนใต้ของประเทศจีนKonjac เป็นอาหารอัลคาไลน์ที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถลดความเจ็บปวดของผู้ที่กินอาหารที่เป็นกรดมากเกินไปเมื่อรับประทานบุกร่วมกันจะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างกรดและด่างในร่างกาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์จีนเริ่มปลูกบุกเมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้ว และต่อมาได้แพร่กระจายไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้กลายเป็นอาหารพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งบุกมีหลายชนิด ในหลาย ๆ ที่ในประเทศของเรามีโ...