เครื่องเทศ

  • เครื่องเทศ

    เครื่องเทศ

    เครื่องปรุงรสส่วนใหญ่หมายถึงสมุนไพรและเครื่องเทศสมุนไพรคือใบของพืชต่างๆพวกเขาสามารถสดอากาศแห้งหรือพื้นดินเครื่องเทศ ได้แก่ เมล็ด ตา ผลไม้ ดอกไม้ เปลือกและรากของพืชเครื่องเทศมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าวานิลลามากในบางกรณี พืชสามารถใช้ในการผลิตทั้งสมุนไพรและเครื่องเทศเครื่องปรุงรสบางชนิดทำมาจากเครื่องเทศหลายชนิดรวมกัน (เช่น ปาปริก้า) หรือสมุนไพรผสมกัน (เช่น ถุงปรุงรส)ใช้กันอย่างแพร่หลายในอาหาร การปรุงอาหาร และการแปรรูปอาหาร ...